duminică, 16 martie 2008

Programul oficiilor religioase

În toată perioada Postului Mare, în Biserica Română Unită Greco-Catolică din Lipova, oficiile ( slujbele) religioase se oficiază după următorul program:


Duminică de la ora 8.30 Slujba Utreniei
9.30 Sfânta Liturghie


Adresa Bisericii noastre este : Strada Meţianu nr. 24 Lipova - Jud. Arad

Preotul paroh Florin Petrovan, este la dispoziţia Dvs. în orice zi a săptămânii.

e-mail : pr.florin.petrovan@gmail.com

Postul - înfrânarea trupului şi a minţii

Pentru a înţelege pe deplin semnificaţia postului, vom recurge la folosirea dicţionarului în sensul de a afla valoarea literară, iar apoi pe cea spirituală. Numai în acest fel vom reuşi să dăm o valoare Postului creştin.

Postul este interdicţia de a mânca unele alimente ( de origine animală ) prescrisă credincioşilor de către biserică în anumite zile sau anumite perioade ale anului. - cf. DEX. Ed. Univers Enciclopedic Bucureşti - 1998.
Abţinerea este un un semn al libertăţii şi al biruinţei voinţei, al dorinţei de a nu niciodată sătul,ci flămând şi însetat. Postul înseamnă înainte de toate, consacrarea trupului, aducerea firii ca jertfă, dispoziţia de a împărţi cu semenul prisosul, ca să fie astfel dreptate şi egalitate pentru toţi.
Postul s-a practicat atât in Vechiul Testament, de către marii profeţi : Moise, Ilie, David ( Ieş. 12, 8 ; 34, 28 ; Deut. 9, 9; 16, 3. I Regi 19, 8. cât şi în Noul Testament : Luca 18, 12 ; Fapte 13, 2 ; I Cor. 7, 5 ). Insuşi Mântuitorul Hristos a practicat insistent postul ( Matei, 4, 2 ) şi mai ales a vorbit despre condiţiile adevăratului post ( Matei 6, 16 - 18 ).
După Sf. Ap. Pavel, creştinul este liber să postească potrivit propriei sale conştiinţe şi hotărâri , deoarece " nu mâncarea ne va aşeza înaintea lui Dumnezeu" ( I. Cor. 8, 8 ; cf. I Tim. 1, 8-9 ).
Practica postului a variat în diferite epoci şi locuri. Învăţătura Sf. Apostoli, recomandă tuturor creştinilor postul în fiecare zi de miercuri şi vineri de peste an.
Miercurea, ca amintirea zilei în care iudeii sau hotărât ca să-l trădeze pe Iisus, iar Vinerea, ca zi în care Domnul Hristos a suferit răstignirea şi moartea de pe cruce.
Constituţiile apostolice, redând practica Bisericii Siriene din a doua jumătate a secolului al III - lea, vorbesc despre Postul din Săptpmâna Patimilor, cu abţinerea comletă în Vinerea şi Sâmbăta Mare ( cf. Luca 5, 35 ; Marcu 2, 20 ).
În secolul al IV lea , acest post pascal se extinde la 40 de zile, desigur în amintirea celor 40 de zile petrecute în pustie de Iisus Hristos.
Canonul 69 Apostolic impune pentru cler, şi credincioşi, obligaţia Postului Paştelui de 40 de zile, precum şi a postului în zi de miercuri şi vineri, în fiecare săptămână.
Postul face parte din starea de pocăinţă şi de sfinţire în care are loc mărturisirea păcatelor şi împărtăşirea cu Sfintele Taine.
Duminica, fiind zi de bucurie, nu se posteşte.

Înfrânarea minţii, presupune în sensul general, evitarea oricărui gând rău, a cugetelor şi dorinţelor deşarte, a iubirii lucrurilor materiale, a tot ceea ce nu vine în mod sigur de la Dumnezeu. Cum ne dăm seama de aceste adevărate capcane? Trupul nostru, întreaga noastră fiinţă vibrează atunci când conşientizăm starea noastră de păcat. Ferindu-ne de aceste pericole, avem şansa, ca într-adevăr postul nostru să nu fie zadarnic.
Un alt mare păcat este mândria, care începutul tuturor relelor. Nu cumva să cădem în slava deşartă, privindu-ne în ochii noştrii ca fiind adevăraţi şi mari râvnitori cu ale postului. Adevăratul postitor nu se vede. Nu le caută pe ale sale, nu se trufeşte, ci este într-o continuă căutare a binelui, a iubirii, a desăvârşirii creştineşti.


sâmbătă, 19 ianuarie 2008

Săptămâna de rugăciune

"Rugaţi-vă fără încetare" este îndemnul Sf. Ap. Pavel către creştinii din Tesalonic, text cuprins dealtfel în Scrisoarea întâi către tesaloniceni. Acest text, scoate în evidenţă funcţia esenţială a rugăciunii în viaţa comunităţii credincioşilor, de vreme ce dăruieşte membrilor săi aprofundarea în relaţia lor cu Hristos şi cu ceilalţi.
Putem afirma şi noi că îndemnul Sf. Ap. Pavel este la fel de actual şi acum, mai ales în zilele noastre, când întreaga noastră societate este adâncită în căutarea bunurilor materiale, în detrimentul bunurilor spirituale.
Acest text, "rugaţi-vă fără încetare" face parte dintr-o serie de "imperative", din declaraţiile prin care Sf. Ap. Pavel îndeamnă comunitatea să trăiască unitatea pe care Dumnezeu ne-o dă în Hristos, să fie în practică ceea ce este de la început: unicul trup al lui Hristos, vizibil unit în acest loc.
Deşi, îndemnul Sf. Ap. Pavel tranverseaza timp şi spaţiu, din preajma anilor 50-51 d.Hr. reafirm că este actual; şi este absolut necesară o trezire spirituală a poporului nostru român, dar în definitiv, a tuturor creştinilor de pretutindeni.
Nevoia de iubire este mai actuală ca niciodată. Să nu mai trăim doar pentru noi înşine, ci să căutăm să trăim şi pentru aproapele nostru, făcând bine unii celorlalţi, spijinindu-ne în orice acţiune, minoră sau majoră.
Doar în acest mod putem să ne numim fraţi şi surori întru Hristos Domnul.
Să parcurgem această Săptămână de rugăciune pentru unitatea creştinilor din Anul Domnului 2008, în smerenie, dragoste, umilinţă şi ascultare.
Pr. paroh Florin Petrovan

marți, 8 ianuarie 2008

La început de an, şi de drum


La început de an 2008, putem spune cu multă bucurie în suflet că acest an a început cu o bucurie deosebit de mare, deoarece, Parohia noastră, română unită din Lipova, şi-a câştigat un loc deosebit de important în oraşul Lipova, şi anume prin aceea că, pentru prima dată, în istoria oraşului, există, în mod oficial recunoscută, Parohia Română Unită Greco-Catolică, cu un sediu bine definit şi cunoscut: strada Meţianu nr. 24 Lipova, cod 315400 Jud. Arad.

Acest lucru, nu ar fi existat dacă, Prea Sfinţia Sa, Alexandru Mesian, Episcopul Eparhiei Române Unite din Lugoj nu ar fi găsit de cuviinţă sprijinirea directă, şi implicarea Preasfinţiei Sale, în achiziţionarea unui imobil care era pus în vânzare. După vizita Preasfinţiei Sale la Lipova, şi după o analiză binegândită, după dezbateri în Consiliul Eparhial, sa decis achiziţionarea imobilului respectiv. Astfel că, la data de 14. Decembrie 2007, o delegaţie condusă de Pr. Coriolan C. Mureşan Vicar Judecătoresc al Eparhiei Lugojului, şi în prezenţa Părintelui paroh Florin Petrovan, şi a unor membrii ai Consiliului Parohial Lipova, sa trecut la formalităţile de vânzare-cumpărare a imobilului respectiv.

La data de 23 Decembrie 2007, la ora 9.00 sa Celebrat Prima Sfântă Liturghie solemnă, în Biserica Greco-Catolică din Lipova, după ce în prealabil se oficiase Sfinţirea Apei şi a lăcaşului de cult.

Naşterea Domnului, a fost o Sărbătoare aleasă pentru toţi, dar cu totul special pentru noi, cei din Lipova, deoarece am fost pentru prima dată, în Biserica noastră. Şi Biserica a fost plină, aproape neâncăpătoare.

Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunile noastre, şi într-un timp extrem de scurt am intrat în Biserica noastră.

Dorim Bunului nostru Arhiereu Alexandru Mesian rodnică păstorire şi pe mai departe, cât mai îndelungată, întru mulţi şi fericiţi ani !


Pr. Paroh Florin Petrovan

luni, 3 decembrie 2007

Prima revistă de cultură şi spiritualitate creştină la Lipova

Prin grija şi strădania directă a P.C. Părinte Florin Petrovan, parohul Lipovei, începând cu luna Decembrie, oraşul Lipova, din judeţul Arad, s-a îmbogăţit din punct de vedere cultural cu apariţia unei reviste de cultură şi spiritualitate creştină. Această revistă poartă un titlu sugestiv: Graiul Bisericii Noastre aflăm de la Părintele Florin Petrovan, care ne explică faptul că a ales această denumire, tocmai pentru a evidenţia fapul că Biserica Română Unită Greco-Catolică, este o biserică încărcată de istorie, tradiţie şi cultură, scăldată din plin în sângele martirilor care au plătit cu preţul vieţii apartenenţa la Biserica cea Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică, fondată tot prin Preţul Suprem al Mântuitorului Isus Cristos pe dealul Golgotei.
Scopul acestei Reviste este în primul rând unul misionar. "Lucrăm într-o grădină mare" ne zice Părintele Petrovan, subliniind astfel intenţia apostolatului în oraşul Lipova. "Un oraş acaparat în mare măsură de divergenţe între reprezentanţii altor culte creştine, de îmbrăţişare a cultelor neoprotestante, este un teren propice pentru noi, şi anume, acela de a face cunoscut tuturor, că ultima căutare, poate fi Biserica Greco-Catolică din Lipova, unde uşile sunt deschise larg, iar Mântuitorul Isus Cristos este veşnic prezent în chipul Sfintei Euharistii, şi ale Sfintelor Sacramente" conchide Părintele Petrovan.
Revista apare cu Binecuvântarea Prea Sfinţitului Alexandru Mesian, Episcopul Român Unit al Eparhiei de Lugoj. Suntem aşadar fericiţi şi mândrii în acelaşi timp, de faptul că parohia noastră de curând "născută" prin grija părintelui paroh Petrovan creşte şi se face cunoscută în viaţa culturală a Lipovei.
Biroul de presă al Parohiei Lipova - Prof. Victor Bleahu

luni, 26 noiembrie 2007

Istorie...

"...fără unirea în credinţă cu Împăratul ( Leopold I -Diploma Leopoldină 23 aug.1692 nr.red.), nu era libertatea, preţuirea, recunoaşterea demnităţii umane. Fără unirea în credinţă cu Roma, nu erau şcolile mari în străinătate pentru ucenicii români, asprii în ale învăţăturii ; nu era, mai ales, acea mare şcoală pentru inima poporului nostru, care a fost Roma însăşi..." Nicolae Iorga.

duminică, 25 noiembrie 2007